Cách dùng và thông tin kỹ thuật

- Tháng 1, 2 dùng 227 - 454gram cho 8.000 m³, định kỳ 1 tuần 1 lần.

- Tháng 3, 4 dùng 227-454gram cho 3.000 m³, định kỳ 1 tuần 1 lần.

- Ao bị ô nhiễm nặng vì không dùng vi sinh thường xuyên: dùng 227gram cho 2.500 m³ lúc 18h chiều và tiếp tục sau 2 ngày với liều dùng tương tự.

- Cách sử dụng: Hòa vi sinh với nước ao rồi tạt đều - Cần chạy quạt trong ao ít nhất 30 phút trước và sau khi sử dụng vi sinh để tăng hiệu quả tối đa.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC