Cách dùng và thông tin kỹ thuật

-Trước khi thả dùng 227g/10.000 m³ nước.

-Tháng thứ 1 dùng 454g/10.000 m³ nước. Định kỳ 7 ngày/lần.

-Tháng thứ 2 dùng 681g/10.000 m³ nước. Định kỳ 7 ngày/lần.

-Tháng thứ 3 dùng 1135g/10.000 m³ nước. Định kỳ 7 ngày/lần.

-Tháng thứ 4 dùng 908g/10.000 m³ nước. Định kỳ 7 ngày/lần.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC