Cách dùng và thông tin kỹ thuật

-Định kỳ: Dùng 5ml/1kg thức ăn, dùng liên tục các bữa ăn trong ngày.

-Khi tôm bị lỏng phân, đứt khúc đường ruột, phân trắng: Dùng 15ml/1kg thức ăn, cho ăn liên tục 3 - 5 ngày.

-Khi màu nước ao xấu, nhớt bạt nhiều: dùng 1lit/1.000m³ nước, xử lý 2 ngày liên tiếp, kết hợp chạy quạt mạnh.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC