Cách dùng và thông tin kỹ thuật

- Tháng 1, 2 dùng 227 - 454gram cho 8.000 m³, định kỳ 1 tuần 1 lần.

- Tháng 3, 4 dùng 227-454gram cho 3.000 m³, định kỳ 1 tuần 1 lần.

- Ao bị ô nhiễm nặng vì không dùng vi sinh thường xuyên: dùng 227gram cho 2.500 m³ lúc 6h chiều và tiếp tục sau 2 ngày với liều dùng tương tự.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC