Cách dùng và thông tin kỹ thuật

- Dùng 5ml/1 kg thức ăn.

- Tạt 1 lít/2000 m³ nước.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC