Cách dùng và thông tin kỹ thuật

Trộn 1 - 2 g/kg thức ăn.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC