Cách dùng và thông tin kỹ thuật

- Định kỳ 3 - 5 tuần 1 lần: dùng 1 lít/5.000 m³.

- Cấp cứu: dùng 1 lít/3.000 m³.HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH AQUA HIẾU LỘC